DAŞLYKLARYMYZ

Kompaniýamyz 12 dürli öl esgi daşlygynyň modeli bilen dünýäniň ähli ýerinde hyzmat berýär. Müşderilerimiz saýlan modeli boýunça önümlçigi alnan 7 gr we 10 gr aralygynda öndürilýär. Daşlyklarymyzyň önümçiliginde diňe 1-nji derejeli hilli çig mal bilen önümçilik alnyp barlyp, önümçiligi tamamlanan daşlyklarymyz barlaghanada gram synagyndan, uçlarynyň synaglaryndan, düzlüginiň synagyndan geçirilip hil tassyknamasy berilýär we müşderilerimize üpjün edilýär.

Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.