ETIKETKA

Ähli etiketka zerurlyklaryňyzy dünyä saglyk guramaçlygynyň etiket kodeksine laýyklykda daşky görnüşiniň dizaýnyndan başlap, gaplama ýelmeşdirilýän görnüşine çenli saýlanyp, enjamyňyzyň ugruna laýyklykda we dizaýn zerurlylygynyň 1-8 reňk aralygynda enjamlarymyzda çap edilýär.

Çap edilenden soňra hil barlagyndan geçen ähli önümler barlaghanamyzda hil barlagy, mikron barlagy, ýelim barlagy we ugur barlagyndan soňra üpjünçilige taýýar görnüşe getirilyär. Hil barlagynyň tassyklanmagyndan soňra barlaghana synaglarymyzy ortaaça 48 sagat dowam edýär.

Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin bizin bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edyäris.