MATA BOLMADYK ÖNÜMLER

Anka Kimya kompaniýasy siz hormatly müşderilerimiziň kagyz zerurlyklary boýunça Rose Narmin Tamin kompaniýasynyň araçylygyny amala aşyryp, mata däl we towlanan ýüpek zerurlyklaryňyzy tygşytly we ýokary hilli önümleriň görnüşlerini hödürleýär.

Trützsçhler Nonwovens önümçilik desgamyz Eýranda ýerleşip, Germaniýanyň Trützsçhler tilsimatlary bilen arassaçylyk şertlerinde el degirmezden öndürilýär. Önümlerimiz wiskoza poliefır garyndyly çig mallary Germaniýadan import edýär. Sargytlaryňyz boýunça talap edýän gramda we ölçegde önümçilik amala aşyrylýar.

Wiskoza 20/poliefır 80: 35 gr/m2 – 40 gr/m2 – 45 gr/m2 – 50 gr/m2

Wiskoza 30/poliefır 70: 35 gr/m2 – 40 gr/m2 – 45 gr/m2 – 50 gr/m2

Wiskoza 40/poliefır 60: 35 gr/m2 – 40 gr/m2 – 45 gr/m2 – 50 gr/m2

Pagta 100% /50 gr – 150 gr m2 aralygynda önümler öndürilýär.