EFIR ÝAGLARYMYZ

Efır ýaglarymyz gül, miwe, atyr, krem, ter ysly bolmak bilen esasy 5 sany ys görnüşinde önümçilik alyp barýar. Önümlerimizň ulanyş mukdary örän pes bolup, arassaçylyk gatnaşygy örän ýokarydyr. Maslahat berýän ulanyş gatnaşygy pes hilli önümler üçin 0.1%, orta hilli önümler üçin 0.2%, ýokary hilli önümler üçin 0.3% bolup durýar. Efır ýag toparlarymyzyň ähli önümçilik resminamalary doly bolup, müşderilerimiziň islegi boýunça anti-allergiýa efır ýaglarymyzda bar bolup durýar.

islegiňiz boýunça siziň önümiňize ýörite efır ýagyny dizaýn edip bileris. Siziň hyýalyňyzdaky ysy we önümi siz düşündiriň, gaplamasyndan etiketlanmagyna çenli, gapagyndan gabyna çenli, ysyndan düzümine çenli, ýagny A harpdan Z harpyna diýlişi ýaly, dizaýn ederis we ýörite önümi ýüze çykararys.

Efır ýagynyň bahalary ortaça 10 we 22 ýewro aralygynda üýtgäp durýar. Gaplarymyzyň şekili 30 kg we 220 kg polietilen gaplarda bolup durýar.

Giňişleýin maglumatlar we bahalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.